FR - NL

Makelaar

Wij treden op als kredietmakelaar bij banken en financiële instellingen om uw hypothecaire of investeringsleningen krediet behoeften, zelfs als u vastzit met de Belgische Nationale Bank.

Bemiddelaar inzake hypothecair kredieten ingeschreven in het resister van het FSMA – Autoriteit voor financiële diensten en marketen

Wij staan tot uw beschikking om op al uw vragen of verzoek te beantwoorden.

Wij zorgen voor de vertrouwelijkheid en absolute efficiëntie.