FR - NL

Makelaar

Wij treden op als kredietmakelaar bij banken en financiële instellingen voor uw hypothecairelening of krediet voor investeringen, zelfs als u geseind bent bij de Belgische Nationale Bank.

Bemiddelaar inzake hypothecaire kredieten ingeschreven in het register van het FSMA – Autoriteit voor financiële diensten en markten

Wij staan ter uwer beschikking om al uw vragen of verzoeken te beantwoorden.

Wij zorgen voor de vertrouwelijkheid en absolute efficiëntie.