+32(0)9 346 93 30 info@golle.be

Reeds meer dan 20 jaar helpen wij bedrijven in moeilijkheden (liquiditeitsproblemen – belastingschuld, RSZ, BTW – PGR…) om een nieuwe start te maken.

Ondervindt uw onderneming problemen en heeft zij behoefte aan bijstand in het kader van herstructurering?

Wij kunnen u hierbij helpen.

Wordt uw bedrijf geconfronteerd met een PGR (procedure van gerechtelijke reorganisatie) en heeft u bijstand nodig bij het opstellen van een effectief herstelplan?

Wij staan aan uw zijde.

Heeft uw onderneming een tekort aan liquide middelen om schuldeisers (leveranciers, RSZ, BTW…) te voldoen of om de betaling van de lonen te verzekeren?

We hebben kredietoplossingen voor bedrijven.

Onze specialiteit: bedrijven in moeilijkheden helpen en adviseren

Elk bedrijf kan tijdelijke moeilijkheden ondervinden.

Een gebrek aan liquiditeit en cashflow dat problemen oplevert bij het betalen van salarissen, leveranciers en publieke schuldeisers (RSZ, BTW, belastingen, enz.) komt frequent voor.

Achter een financieel probleem gaan echter soms ook problemen in het dagelijks bestuur van de onderneming of een sterk gewijzigde marktsituatie schuil.

Onze rol is u te helpen en u bij te staan door passende oplossingen aan te dragen.

Bedrijven in moeilijkheden helpen en adviseren
Bedrijven in moeilijkheden helpen en adviseren

Bedrijven herstructureren met het oog op een doorstart

In de loop van haar bestaan moet een onderneming soms haar structuur, haar organisatie of haar managementmethoden herzien om een nieuwe start te maken en haar toekomst veilig te stellen.

Op verzoek van onze cliënten kunnen wij het management bijstaan, of zelfs een interim-manager inhuren, om het gehele management, de processen, het bedrijfsmodel, enz. door te lichten.

Ons team van deskundigen kan onze cliënten ook in contact brengen met advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht of vennootschapsrecht, met een gerenommeerd accountantskantoor of met financiële instellingen en banken.

De doelstelling is duidelijk: het mogelijk maken dat actie ondernomen wordt om tot een herstel te komen van de bedrijven die ons raadplegen.

PGR betekent geen faillissement!

Een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) is geen faillietverklaring. Integendeel, het is een procedure die tot doel heeft ondernemingen in moeilijkheden een nieuwe kans te geven zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten en hun banen kunnen behouden.

Het gaat er vooral om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de verschillende economische actoren, of het nu gaat om derden of om schuldeisers.

Dat is precies waar het ons om gaat: een doorstart mogelijk maken voor ondernemingen die met tijdelijke problemen kampen.

PGR betekent geen faillissement!
Cashflow, liquiditeit, kasstroom, schuld... Toegang tot krediet is essentieel.

Cashflow, liquiditeit, kasstroom, schuld… Toegang tot krediet is essentieel.

Heel vaak houden de moeilijkheden die een onderneming ondervindt verband met tijdelijke cashflowproblemen. Dit kan snel leiden tot een kettingreactie en resulteren in wanbetalingen en oplopende schulden.

Soms kan de onderneming zijn investeringskredieten niet meer terugbetalen en leidt dit tot melding bij de Nationale Bank.

Als kredietmakelaar, geregistreerd bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority), helpen wij onze klanten toegang te krijgen tot kredietoplossingen met het oog op economisch herstel, indien zij over voldoende onderpand beschikken (bv. een onroerend goed als zekerheid).

Een onderneming in moeilijkheden moet vooral haar schulden doeltreffend kunnen beheren

Naast het verlenen van bijstand bij het beheer en de herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden of die een procedure van gerechtelijke reorganisatie ondergaan, helpen wij deze ondernemingen ook om hun schulden aan schuldeisers doeltreffend te beheren:

  • Het opzetten van afbetalingsplannen
  • Buitengerechtelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling
  • Het aanvechten van belastingschulden en belastingdossiers
Een onderneming in moeilijkheden moet eerst haar schulden doeltreffend kunnen beheren

Heeft uw bedrijf tijdelijke problemen of kampt het met grote schulden? Wilt u gesteund worden in uw inspanningen of hebt u hulp nodig bij het nemen van de juiste managementbeslissingen? Neem contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen