+32(0)9 346 93 30 info@golle.be

Kredietoplossingen voor bedrijven

Wanneer schulden zich opstapelen, brengt dit de onderneming in gevaar…

Wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert, gaat het in het algemeen voornamelijk om financiële moeilijkheden, staking van betalingen, schulden bij openbare schuldeisers (RSZ, BTW, en belastingen) of particuliere schuldeisers (deurwaarders, leveranciers, banken, enz.).

Het spreekt voor zich dat deze moeilijkheden het gevolg zijn van andere moeilijkheden (verlies van een grote klant, zeer late betalingen van klanten, grote verandering in de marktdynamiek, grote managementfout, te herzien bedrijfsmodel…).

De eerste oplossing is om opnieuw winstgevend te worden.

Maar wanneer de situatie niet meer onder controle is en liquiditeiten/geld de voornaamste bezorgdheid wordt, waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, wordt het ingewikkeld om kredietoplossingen te vinden. In het bijzonder als de onderneming gekend staat voor kredietverzuim. Vooral als het bedrijf in het dossier staat voor kredietverzuim.

Gelukkig zijn er nog oplossingen waarmee de onderneming uit de rode cijfers kan komen en zich kan herstellen. Zelfs in een situatie van PGR (Procedure van Gerechtelijke Reorganisatie).

Golle, erkende kredietmakelaar.

Wanneer u uw schulden moet aflossen of uw cashflow moet versterken, of wanneer u nieuw geld nodig heeft om te investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf en uw onderneming, kan Golle u helpen om oplossingen te vinden.
Wij treden op als tussenpersoon voor investeringskrediet en hypothecair krediet (als u eigenaar bent en investeringskrediet moet zekerstellen) om u te helpen tot toegang tot de liquiditeiten/cash die uw bedrijf nodig heeft. De enige vereiste voor onze cliënten is dat zij voldoende onderpand, zoals een onroerend goed, hebben om de kredietbehoefte in te dekken.
Dit is zelfs het geval indien u bij de Nationale Bank geregistreerd staat en bijgevolg in normale omstandigheden geen toegang meer heeft tot krediet via de gebruikelijke kanalen.
Golle is geregistreerd bij de FSMA – Financial Services and Markets Authority.
Heeft u zakelijke kredietoplossingen nodig om uw schulden te voldoen of uw verdere groei te financieren? Aarzel niet om contact met ons op te nemen Aarzel niet om contact met ons op te nemen