+32(0)9 346 93 30 info@golle.be

Een onderneming in moeilijkheden moet eerst haar schulden doeltreffend kunnen beheren

Schuldbeheer is een taak voor deskundigen

Naast het leveren van bijstand aan management en in het kader van een herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden of die betrokken zijn in een procedure van gerechtelijke reorganisatie en in het zakelijke kredietenhelpen wij eveneens ondernemingen om hun schulden aan schuldeisers effectief te beheren door middel van de volgende diensten:

 

  • Het opzetten van afbetalingsplannen
  • Buitengerechtelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling
  • Het aanvechten van belastingschulden en belastingdossiers

Aanzuiveringsplannen m.b.t. bedrijfsschulden

Wanneer de situatie het vereist, onderhandelen wij over schikkingen met openbare of particuliere instellingen. Openbare instellingen kunnen regionaal of federaal zijn, zoals de belastingdienst (BTW, RSZ, directe belastingen). Particuliere instellingen kunnen banken, leveranciers of deurwaarders zijn.

Golle staat haar klanten ook bij in het kader van procedures van gerechtelijke reorganisatie voor de ondernemingsrechtbank, om de continuïteit van de onderneming na testreven, om te onderhandelen over een minnelijk akkoord of een collectief akkoord, en voor de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.

Bemiddeling betreffende bedrijfsschulden

Wanneer de situatie voor de bedrijfsleiding uit de hand loopt en de druk te groot is om de vele schulden het hoofd te bieden, staan wij onze cliënten bij in schuldbemiddelingsprocedures bij de rechtbank.

Wij bieden deze dienst alleen aan ondernemingen aan, en niet aan particulieren.

Afhankelijk van het niveau en de omvang van de schuld kunnen wij ook het volgende aanbieden zakelijke kredietoplossingen aanbieden aan de ondernemingen die wij adviseren.

Belastingdossiers

Belastingmaterie is vaak ingewikkeld en kan ondoorzichtig lijken voor bedrijfsleiders.

Echter heeft dit een grote impact op de inkomsten van een bedrijf wanneer dit slecht wordt beheerd of verkeerd wordt begrepen.

De experten van Golle helpen cliënten om deze belastingmaterie te doorgronden en dossiers samen te stellen om belastingschulden effectief aan te vechten, indien nodig voor de rechtbank.